Oh

Bước  chân ra đi làm từ năm 15t, sao tôi lại không biết lòng người ấm lạnh ra sao. Một khi đã chấp nhận thỏa hiệp với cuộc sống hiện tại rồi thì việc gì phải nói nhiều. Chỉ cần làm tốt những gì mình có thể, và mình nghĩ là đúng thì ok. Vậy mà bọn họ nghĩ tôi là con ngốc chắc 🙂